Đào Tạo - Tuyển Dụng

Thông báo tuyển dụng Thợ máy, Thợ sơn, NVKD Hà Thành Garage 2/2024

Thông báo tuyển dụng Thợ máy, Thợ sơn, NVKD Hà Thành Garage 2/2024

Để đáp ứng cho nhu cầu công việc của các cơ sở, Hà Thành Garage cần tuyển dụng một số vị trí như sau: 1. Kỹ thuật viên sơn ô tô Vị trí Thợ sơn ô tô (Tổ trưởng) Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trở lên, thành thạo giàn sơn RM,...Xem thêm

Thông báo tuyển dụng Thợ máy, Thợ sơn, NVKD Hà Thành Garage 2/2024

Thông báo tuyển dụng Thợ máy, Thợ sơn, NVKD Hà Thành Garage 2/2024

Để đáp ứng cho nhu cầu công việc của các cơ sở, Hà Thành Garage cần tuyển dụng một số vị trí như sau: 1. Kỹ thuật viên sơn ô tô Vị trí Thợ sơn ô tô (Tổ trưởng) Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trở lên, thành thạo giàn sơn RM,...Xem thêm