Đào tạo - Tuyển dụng

Đào tạo chuyên sâu về loa âm thanh DLS tại Hà Thành Garage

Đào tạo chuyên sâu về loa âm thanh DLS tại Hà Thành Garage

Bổ trợ kiến thức, nâng cao chuyên môn cho nhân viên Hà Thành Garage " Kiến thức và năng lực của hệ thống nhân sự quyết định nên sự thành công hoặc thất bại của một doanh nghiệp." Hà Thành Garage luôn mong muốn nâng cao năng lực toàn...Xem thêm

Nhân viên kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô

Nhân viên kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô

Nhân viên kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô Vị trí tuyển dụng Nhân viên kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô Thời gian Làm việc Toàn thời gian cố định  Mức Lương chính...Xem thêm