Hình ảnh minh họa các vết xước xe ô tô

Hình ảnh sau minh họa cho các vết xước, để khách hàng có thể tính giá thành trước khi sơn. 

Tags
Bình luận
0/5
Bình chọn